Kiểm Soát CHIYU - Taiwan

Kiểm Soát CHIYU - Taiwan

BỘ BÁT DƯỚI KHOÁ CHỐT RƠI LBB-2- X01603013
BỘ BÁT DƯỚI KHOÁ CHỐT RƠI LBB-2- X01603013BỘ BÁT DƯỚI KHOÁ CHỐT RƠI LBB-2- X01603013THỐNG SỐ KỸ THUẬ..
BỘ BÁT TRÊN KHOÁ CHỐT RƠI UBB-1- X01603014
BỘ BÁT TRÊN KHOÁ CHỐT RƠI UBB-1- X01603014BỘ BÁT TRÊN KHOÁ CHỐT RƠI UBB-1- X01603014THỐNG SỐ KỸ THUẬ..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180L - X01603002
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180L - X01603002Suitable for door: inswing doorOpening mode: 90 degree doorF..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180U - X01603001
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180U - X01603001U bracket for framless glass     &n..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180Z - X01603003
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180Z - X01603003BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180Z - X01603003Suitable for door: i..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280L - X01603006
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280L - X01603006BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-180L - X01603002Suitable for door: i..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280U - X01603005
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280U - X01603005U bracket for framless glass      S..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280Z - X01603007
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280Z - X01603007BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-280Z - X01603007Suitable for door: i..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350L - X01603010
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350L - X01603010BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350L - X01603010Suitable for door: i..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350U - X01603009
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350U - X01603009U bracket for framless glass  Suitable for door: inswin..
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350Z - X01603011
BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350Z - X01603011BỘ GIÁ KHOÁ ĐIỆN TỪ LMB-350Z - X01603011Suitable for door: i..
CÒI BÁO ĐỘNG ZKTECO AS603
CÒI BÁO ĐỘNG ZKTECO AS603CÒI BÁO ĐỘNG ZKTECO AS603MÔ TẢ:• Điện áp hoạt động: 12VDC.  • Dòng đi..
CÔNG TẮC TỪ AS31
CÔNG TẮC TỪ AS31CÔNG TẮC TỪ AS31MÔ TẢ:Operating distance: 16mm±5mm Switch output: NCMọi thông tin..
CÔNG TẮC TỪ AS32
CÔNG TẮC TỪ AS32CÔNG TẮC TỪ AS32MÔ TẢ:Operating distance: 18mm±5mm Switch output: NCMọi thông tin..
CÔNG TẮC TỪ AS36
CÔNG TẮC TỪ AS36CÔNG TẮC TỪ AS36MÔ TẢ:Operating distance: 40mm±10mm Switch output: NCMọi thông ti..
Hiển thị từ 1 đến 15 của 94 (7 Trang)