CAMERA IP LTS

Camera HD IP LTS CMIP2832DW-S
Camera HD IP LTS CMIP2832DW-SThông số nổi bật: 1/3" CMOS, Hỗ trợ thẻ SD/SDHC/SDXC, Audio I/O, Alarm..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1122
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1122Thông số nổi bật: 4mm Fixed Lens, 1/2.8" CMOS, 1 Matrix IR LE..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1122-28
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1122-28Thông số nổi bật: 2.8mm Fixed Lens, 1/2.8" CMOS, 1 Matrix ..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1132
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1132Thông số nổi bật: 4mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix IR LEDs..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1132-28
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1132-28Thông số nổi bật: 2.8mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix IR..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142Thông số nổi bật: 4mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix IR LEDs..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142-28
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142-28Thông số nổi bật: 2.8mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix IR..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142W
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142WThông số nổi bật: 4mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix IR LED..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142W-28
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142W-28Thông số nổi bật: 2.8mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix I..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142W-6
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP1142W-6Thông số nổi bật: 6mm Fixed Lens, 1/3" CMOS, 1 Matrix IR L..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP183
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP183Thông số nổi bật: 1280x960 high resolution, 1/3" 1.3MP sensor ..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022Thông số nổi bật: 4mm Fixed Lens, 1/2.8" CMOS, 1 Matrix IR LE..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022-28
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022-28Thông số nổi bật: 2.8mm Fixed Lens, 1/2.8" CMOS, 1 Matrix ..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022W
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022WThông số nổi bật: 4mm Fixed Lens, 1/2.8" CMOS, Hỗ trợ Chống ..
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022W-28
Camera HD-TVI Platinum IP LTS CMIP3022W-28Thông số nổi bật: 2.8mm Fixed Lens, 1/2.8" CMOS, Hỗ trợ C..
Hiển thị từ 1 đến 15 của 100 (7 Trang)