CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH AIPHONE

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH AIPHONE

Chuông Cửa Có Hình-JOS-1A
Màn hình chính JO-1MD: 1 Door – 2 Room- Màn hình LCD: 7 inch- Nút bấm cảm ứng- Nút chuông kết cấ..
Chuông Cửa Có Hình-JOS-1F
Màn hình chính(JO-1MD): 1 Door – 2 Room- Màn hình LCD: 7 inch- Nút bấm cảm ứng- Nút chuông kết cấ..
Công Tắc Từ AS31 Có Dây
    Công Tắc Từ có dây cho cửa (Dùng hệ thống báo động)Bộ phận của thiết bị báo ..
Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)